فروش اقساط

شرکت تک ویندو با هدف رضایت مشتری،طرح فروش اقساط پنجره دوجداره و سه جداره را آغاز نمود، ۳۰% پیش پرداخت الباقی در اقساط ۵ ماهه با ارائه چک امکان پذیر می باشد.

فروش اقساط
فروش اقساط

تک ویندوTak Window