تیم کنترل کیفیت

تیم کنترل کیفیت

تیم کنترل کیفیت

تک ویندو

تیم کنترل کیفیت

تیم کنترل کیفیت به چه صورت فعالیت خود را انجام می دهد؟

کیفیت همواره یکی از مهم ترین اولویت های شرکت تک ویندو بوده است.

از این رو مدیریت، تیمی جهت بازبینی محصولات تولید شده ایجاد کرده است که محصول ارسال شده به محل مشتری عاری از هر گونه ایراد و مشکلی از نظر فنی، زیبایی و … باشد.

محصولات بعد از آماده شدن در کارخانه به قسمت تیم کنترل کیفیت ارسال می گردند تا محصولات توسط افراد چک شده و پس از تایید تیم کنترل کیفی برای بسته بندی و ارسال آماده شود.