تیم نصاب پنجره

تیم نصاب پنجره

تیم نصاب پنجره

تک ویندو

تیم نصاب پنجره

تیم نصاب پنجره

محصولات تولید شده در کارخانه و بعد از تایید نهایی توسط واحد کنترل کیفیت جهت نصب به محل مشتری ارسال می گردد.

در این قسمت تیم نصاب پنجره وارد عمل می گردد.

هدف این تیم:

نصب تمیز درب و پنجره های UPVC در صورت امکان بدون هیچ گونه تخریبی می باشد و یا کمترین تخریب ( که قبلاً حتماً هنگام اندازه گیری توضیحات لازم به خریدار داده شده است ).

محصولات بعد از نصب نهایی که با سرعت بسیار بالایی انجام می گیرد.

کنترل کیفیت بعد از نصب :

توسط واحد کنترل کیفیت مورد تایید قرار می گیرد و در صورت وجود هر گونه ایراد، قبل از تحویل به مشتری برطرف میگردد.

سپس بعد از تمامی مراحل پنجره ( محصولات ) به مشتری تحویل داده خواهد شد.