تیم تولید پنجره یو پی وی سی

تیم تولید پنجره

تیم تولید پنجره ها

تک ویندو

تیم تولید پنجره

تیم تولید پنجره شرکت تک ویندو:

مواد اولیه پس از تحویل از تیم خرید مواد اولیه به قسمت تیم تولید انتقال پیدا می کند سپس تیم تولید با دریافت نقشه فنی محصولات ثبت سفارش شده که قبلا توسط تیم طراحی و فروش ارائه شده است با دقیت کامل فریم پنجره سه جداره و یا دوجداره را تولید می کنند و سپس بعد از برش شیشه های مورد نیاز در در فریم ها نصب می گردد.

بعد از تولید پنجره ، محصول به قسمت کنترل کیفی انتقال پیدا می کند .