مراحل تولید پنجره دو جداره

دستگاه برش UPVC

نحوه تولید پنجره دوجداره UPVC

یکی از اصلی ترین مسائل جهت افزایش کیفیت پنجره ها نحوه تولید پنجره دوجداره UPVC است که در ادامه مراحل ساخت پنجره دوجداره یا سه جداره را خواهیم دید. طراحی پنجره ها: بعد از اندازه گیری طول و عرض پنجره مورد نیاز و اعلام اطلاعات بدست آماده به تولید کننده ( تک ویندو ) تیم طراحی با استفاده از نرم افزار مخصوص پنجره های UPVC پیش فاکتور مشتری را صادر می نمایند که در صورت رضایت مشتری تیم اندازه گیری ( مترور)